S e n s e   W o r l d   M u s i c

 


 
 

Sense 001

Raja und Sajan Mishra - Gesang
Nandan Mehta - Tabla
Raga Saraswati,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alaap, Vilambit Gat in Ektaal, Drut Gat in Teentaal - 45:26
Raga Shivranjani (ca. 19 - 23 Uhr)
Bhajan in Madhya Rupak Taal - 29:07
 
Sample aus Raga Shivranjani (10:03 - 11:28) · 665 kB
=> alle Samples in mp3, mono, 44100 Hz, 64 kbps
 

Sense 002

Doppel CD
EUR 26,-

Kumar Bose - Tabla
Begleitinstrumente: Sarangi und Harmonium
Teentaal
Disk 1
- 48:27
Disk 2 - 33:20
 
Sample aus Disk 2 (14:57 - 16:14) · 607 kB
 

Sense 003

Deviyoti Bose - Sarod
Sandeep Das - Tabla
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 29:27
Gat in Jhaptaal, Drut Gat in Teentaal - 34:50
 
Sample aus dem Gat (8:56 - 9:39) · 341 kB
 

Sense 004

Doppel CD
EUR 26,-

Girija Devi - Gesang
Sukhvinder Singh - Tabla
Santosh Mishra - Sarangi
Disk 1:
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Khayal in Vilambit Ektaal und Drut Teentaal - 37:24
Raga Mishra Desh (ca. 19:30 - 21:30 Uhr und bei Regen)
Thumri - 14:07
Disk 2:
Raga Maru Bihag
(ca. 20 - 22:30 Uhr)
Kajri - 11:59
Raga Pilu (ca. 18 - 22 Uhr)
Hori - 10:09
Raga Bhairavi (ca. 6 - 10 Uhr)
Thumri - 13:42
 
Sample aus dem Hori von Disk 2 (0:41 - 1:35) · 429 kB
 

Sense 005

Pandit Vishwa Mohan Bhatt - Gitarre
Sandeep Das - Tabla
Raga Puriya Dhanashri,
früher Abendraga - ca. 17:30 - 19 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 37:38
Raga Shyam Kalyan, Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Vilambit Gat in Teentaal - 21:42
Drut Gat in Teentaal - 18:23
 
Sample aus dem Drut Gat (0:00 - 0:49) · 387 kB
 

Sense 006

Ronu Majumdar - Bansuri
Ramkumar Mishra - Tabla
Raga Jhinjhoti,
Abendraga - ca. 18:30 - 21 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 30:04
Gat in Rupak Taal und Drut Teentaal - 30:22
Raga Pancham se Pahadi (ca. 20 - 22:30 Uhr)
Dhun - 13:33
 
Sample aus dem Gat von Raga Jhinjhoti (0:09 - 1:00) · 403 kB
 

Sense 007

Pandit Hari Prasad Chaurasia - Bansuri
Anindo Chatterjee - Tabla
Bhavani Shankar - Pakhawaj
Raga Durga,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alaap, Jod (mit Pakhawaj) - 33:30
Raga Malkauns, später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Gat in Jhaptaal (mit Tabla)- 38:37
 
Sample aus dem Jod von Raga Durga (16:44 - 17:31) · 371 kB
 

Sense 008

Kala Ramnath - Violine
Vijay Ghate - Tabla
Raga Nat Narayan,
Abendraga - ca. 19:30 - 21:30 Uhr
Alaap - 4:00
Gat in Vilambit Ektaal - 24:03
Gat in Jhaptaal - 13:47
Gat in Teentaal - 9:04
 
Sample aus dem Gat in Teentaal (7:22 - 8:35) · 572 kB
 

Sense 009

Umakant und Ramakant Gundecha - Dhrupad Gesang
Akhilesh Gundecha - Pakhawaj
Raga Gaoti,
Abendraga - ca. 18 - 20:30 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 34:43
Gat - 14:11
Raga Shivranjani, Abendraga - ca. 19 - 23 Uhr
Alaap - 4:51
Gat - 5:50
 
Sample aus dem Gat von Shivranjani (0:00 - 1:10) · 552 kB
 

Sense 010

Pandit Hari Prasad Chaurasia - Bansuri
Anindo Chatterjee - Tabla
Bhavani Shankar - Pakhawaj
Dhun

Keherva und Drut Teentaal, Sawal Jawab (Q. & A.) - 44:19
Bhajan - 8:40
 
Sample a.d. Bhajan "Om Jai Jagdish Hare" (2:02 - 3:30) · 693 kB
 

Sense 011

Pandit Jasraj - Gesang
Niraj und Vikas Parikh - Gesang
Kala Ramnath - Violine
Hemant Bhatt - Pakhawaj
Raga Maru Bihag,
Abendraga - ca. 20 - 22:30 Uhr
Alaap - 7:33
Khyal in Vilambit Ektaal - 29:52
Khyal in Drut Teentaal - 12:35
Bhajan basierend auf Raga Bhimpalasi (ca. 14:30 - 16:30 Uhr)
"Om Namo Bhagawate Vasu Devaya" - 26:23
 
Sample aus dem Bhajan in Bhimpalasi (16:10 - 17:17) · 530 kB
 

Sense 012

Prabhakar Karekar - Gesang
Subhash Kamat - Tabla
Pramod Marathe - Harmonium
Raga Desi,
später Morgenraga - ca. 10 - 12 Uhr
Alaap, Vilambit Ektaal, Drut Teentaal - 30:01
Raga Madhumad Sarang, Nachmittagasraga - ca. 13 - 15:30 Uhr
Alaap, Vilambit Rupak Taal - 29:44
Raga Hindol, Abendraga - ca. 18:30 - 21 Uhr
Alaap, Teentaal - 12:55
 
Sample aus Raga Hindol (4:22 - 5:26) · 505 kB
 

Sense 013

Bhavani Shankar - Pakhawaj
Shishirchandra Bhatt - Harmonium
Ikram Khan - Sarangi
Teentaal

Vilambit - 17:07
Drut - 28:11
 
Sample aus dem Vilambit Teental (1:02 - 1:56) · 423 kB
 

Sense 014

Tarun Bhattacharya - Santur
Ramkumar Mishra - Tabla
Raga Kalavati,
Abendraga - ca. 18 - 20:30 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 28:55
Gat in Vilambit Rupak Taal und Drut Teentaal - 29:24
Dhun
Komponiert von Rabindranath Tagore - 12:39
 
Sample aus dem Jod von Raga Kalavati (23:05 - 24:15) · 551 kB
 

Sense 015

Pandit Shiv Kumar Sharma - Santur
Kishen Maharaj - Tabla
Raga Charukeshi,
Morgenraga - ca. 7 - 11 Uhr
Alaap, Jod, Jhala - 24:23
Gat in Vilambit Jhaptaal und Drut Teentaal - 48:11
 
Sample aus dem Gat von Raga Charukeshi (39:58 - 41:11) · 575 kB
 

Sense 017

Purbayan Chatterjee - Sitar
Kumar Bose - Tabla
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Alaap - 8:59
Gat in Vilambit Rupak Taal - 14:45
Gat in Madhya Teentaal - 5:03
Gat in Drut Teentaal - 7:30
Raga Jaijavanti, Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Gat in Vilambit Teental - 17:11
Gat in Madhya und Drut Teentaal - 17:29
 
Sample aus dem Vilambit Gat (1:24 - 2:24) · 475 kB
 

Sense 018

Doppel CD
EUR 30,50

Pandit Ajoy Chakrabarty - Gesang
Shiv Shankar Roy - Tabla
Chiranjiv Chakrabarty - Harmonium
Disk 1:
Raga Shudh Kalyan,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alaap, Khayal in Vilambit Ektaal - 29:32
Khayal in Drut Teentaal - 13:03
Raga Jog Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Tarana in Jhaptaal - 18:51
Khayal in Teentaal - 8:00
Disk 2:
Raga Desh
(ca. 19:30 - 21:30 Uhr und bei Regen)
Thumri - 21:12
Raga Sohini (ca. 2:30 - 4 Uhr)
Thumri - 13:40
Dadra in Keherva Taal - 21:04
Bengali Volkslied - 8:39
Bhajan - 13:30
 
Sample aus dem Dadra (0:46 - 1:42) · 443 kB
 

Sense 019

Gypsies of Rajasthan
Gesang mit diversen Instrumenten
Laufzeit, gesamt: 59:12
 
Sample aus Track 1 · "Wake Maharaja" (1:34 - 2:13) · 312 kB
 
Sample aus Track 4 · "Nomad´s Flute" (0:00 - 1:05) · 513 kB
 

Sense 020

Shubhendra Rao - Sitar
Partha Sarathy - Sarod
Akram Khan - Tabla
Raga Charukauns,
Abendraga - ca. 19 - 22 Uhr
Alaap - 17:16
Jod - 13:47
Jhala - 4:11
Raga Manj Khamaj, Abendraga - ca. 19:30 - 22 Uhr
Alaap - 5:59
Gat in Vilambit Teentaal - 14:08
Gat in Drut Teentaal - 12:40
 
Sample aus dem Vilambit Gat (5:13 - 6:13) · 474 kB
 

Sense 021

Doppel CD
EUR 30,50

Shahid Parvez - Sitar
Kumar Bose - Tabla
Disk 1:
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Alaap - 18:37
Jod, Jhala - 17:23
Gat in Rudrataal - 13:03
Disk 2;
Raga Jog
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Gat in Teentaal - 11:00
Gat in Ektaal - 6:49
Gat in Drut Teentaal - 9:29
Raga Pilu, Thumri (ca. 18 - 22 Uhr)
Alaap - 10:22
Gat in Deepchandi - 14:36
Gat in Teentaal - 12:53
 
Sample aus dem Jod zu Raga Jog (5:07 - 6:29) · 646 kB
 

Sense 022

N. Rajam - Violine
Akram Khan - Tabla
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alaap, Gat in Vilambit Ektaal - 25:14
Gat in Madhya Teentaal - 15:15
Gat in Drut Teentaal - 5:52
Raga Khamaj (ca. 19:30 - 22 Uhr)
Thumri in Dadra Taal - 12:19
Raga Nilambri, Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alaap, Gat in Ektaal - 6:44
Raga Bhairavi, Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
Alaap, Gat in Teentaal - 12:30
 
Sample aus Raga Bhairavi (0:57 - 1:59) · 490 kB
 

Sense 023

Doppel CD
EUR 30,50

Pandit Hari Prasad Chaurasia - Bansuri
Kumar Bose - Tabla
Disk 1:
Raga Kaunshi Kanada,
Nachtraga - ca. 21:30 - 0:30 Uhr
Alaap - 21:27
Jod, Jhala - 19:01
Gat in Matta Taal und Ektaal - 23:07
Disk 2;
Raga Mishra Khamaj
(ca. 19 - 22 Uhr)
Dhun in Teentaal - 39:56
 
Sample aus dem Gat (0:06 - 1:18) · 564 kB
 

Sense 024

Doppel CD
EUR 30,50

Vishwa Mohan und Salil Bhatt - Gitarre
Sandeep Das - Tabla
Disk 1:
Raga Bageshree,
später Abendraga - ca. 21:00 - 23 Uhr
Alaap - 22:08
Jod, Jhala - 10:57
Gat in Vilambit Teentaal - 16:34
Gat in Madhya und Drut Teentaal - 22:39
Disk 2:
Raga Tilak Kamod
(ca. 18 - 21 Uhr)
Lori in Deepchandi Taal - 6:53
Raga Mand (ca. 18:30 - 21 Uhr)
Dhun in Dadra Taal - 6:02
Raga Bhairavi (ca. 6 - 10 Uhr)
in Dadra Taal - 15:57
 
Sample aus Jod, Jhala (9:49 - 10:38) · 391 kB
 

Sense 025

Purbayan Chatterjee - Sitar
Satyajit Talwalkar - Tabla
Raga Bhairav,
Morgenraga - ca. 6 - 8:30 Uhr
Alaap - 19:25
Jod - 25:06
Raga Jaunpuri, später Morgenraga - ca. 10 - 12 Uhr
Alaap, Gat in Matta Taal - 19:59
Gat in Teentaal - 8:51
 
Sample aus Drut Gat (0:00 - 1:10) · 551 kB
 

Sense 026

Umakant und Ramakant Gundecha - Dhrupad Gesang
Akhilesh Gundecha - Pakhawaj
Raga Komal Rishabh Asavari,
Morgenraga - ca. 6 - 8 Uhr
Alaap - 18:13
Jod - 8:11
Jhalla - 17:00
Gat in Chautaal - 11:59
Gat in Sooltaal - 7:13
 
Sample aus dem Gat in Sooltaal (0:00 - 1:15) · 592 kB
 

Sense 027

Shiv Kumar Sharma - Santur
Shafaat Ahmed Khan - Tabla
Raga Kirvani,
Abendraga - ca. 18 - 23 Uhr
Alaap - 10:07
Jod und Jhalla - 14:19
Gat in Vilambit Teentaal - 20:40
Gat in Drut Teentaal - 16:32
 
Sample aus dem Jod (6:58 - 7:57) · 467 kB
 

Sense 028

Rahul Sharma - Santur
Bhavani Shankar - Pakhawaj
Shafaat Ahmed Khan - Tabla
Raga Kalavati,
Abendraga - ca. 18 - 20:30 Uhr
Alaap - 9:46
Jod (mit Pakhawaj) - 9:13
Jhalla (mit Pakhawaj) - 6:35
Gat in Rupaktaal (mit Tabla) - 21:06
Gat in Madhya Teentaal (mit Tabla) - 5:02
Gat in Drut Teentaal (mit Tabla) - 13:55
Jhalla in Teentaal (mit Tabla) - 8:00
 
Sample aus dem Drut Gat (1:10 - 2:21) · 557 kB
 

Sense 029

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Yogesh Samsi - Tabla
Raga Bilaskhani Todi,
Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Alaap - 16:31
Jod und Jhalla - 18:30
Raga Basant Mukhari, Morgenraga - ca. 6 - 9:30 Uhr
Gat in Vilambit Teentaal - 20:34
Gat in Drut Teentaal - 10:04
Raga Mishra Mand, Abendraga - ca. 18:30 - 21 Uhr
- 9:03
 
Sample aus dem Jhalla (17:29 - 18:16) · 374 kB
 

Sense 030

Santosh Nahar - Violine
Shabbir Hussain - Tabla
Raga Yaman,
früher Abendraga - ca. 17:30 - 19 Uhr
Vilambit Gat in Ektaal - 15:26
Drut Gat in Teentaal - 8:58
Raga Nat Bhairav, Morgenraga - ca. 7 - 9 Uhr
Ektaal - 8:47
Tappa in Raga Kafi (ca. 19 - 21 Uhr)
Addhataal - 5:39
Rajasthani Dhun in Raga Mand (ca. 18:30 - 21 Uhr)
- 11:10
Raga Bhairavi (ca. 6 - 10 Uhr)
- 5:48
 
Sample aus dem Teental von Raga Yaman (0:00 - 1:04) · 501 kB
 

Sense 031

Pandit Jasraj - Gesang
Shuman Ghosh, Niraj Parikh - Gesang
Nandan Mehta - Tabla
Hemant Bhatt - Pakhawaj
Mehmood Dhaulpuri - Harmonium
Raga Darbari Kanada,
Nachtraga - ca. 22 - 0:30 Uhr
Alap - 7:00
Gat in Vilambit Ektaal - 41:52
"Hari Virahi Ja ko maan"
Bandish
Jhaptaal - 14:01
"Asi darbari gunijangave"
Raga Bhinnashadja, Abendraga
"Aja hun aaye sudhara piya shyam" - 11:10
 
Sample a.d. Gat von Raga Darbari Kanada (29:55 - 32:16) · 638 kB
 

Sense 032

Rashid Khan - Gesang
Yogesh Samsi - Tabla
Mehmood Dhaulpuri - Harmonium
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap - 7:44
Gat in Vilambit Ektaal - 47:41
"Tu Hain Malik Mera"
Gat in Madhya Teentaal - 6:40
"Yaad Aavat Mohe Det Batiya"
Gat in Drut Teentaal - 4:12
"Aaj More Ghar Aaye Balma"
Gat in Drut Ektaal - 5:52
"Ghor Langar Manat Nahin"
 
Sample aus dem Madhya Teentaal Gat (0:00 - 1:05) · 513 kB
 

Sense 033

Shahid Parvez - Sitar
Kumar Bose - Tabla
Raga Bageshri,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap - 15:10
Jod, Jhalla - 14:31
Gat in Rudra Taal - 12:09
Gat in Ektaal - 11:09
Gat in Teentaal - 13:42
 
Sample aus dem Gat in Ektaal (3:30 - 4:57) · 681 kB
 

Sense 035

Arati Ankalikar Tikekar - Vocal
Vishvanath Shirodkar - Tabla
Smt. Seema Shirodkar - Harmonium
Bharat Bhushan Goswami - Sarangi
Raga Purva Kalyan,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap - 7:25
Gat in Vilambit Teentaal - 24:16
"Hovan laagi saanjh"
Gat in Vilambit Teentaal (part 2) - 10:56
Gat in Madhya Teentaal - 10:47
"Piharwa aa, aa ja re"
Meera Bhajan "Mare ghar aao" - 14:21
 
Sample aus dem Meera Bhajan (8:17 - 9:50) · 731 kB
 

Sense 036

Sangeeta Shankar - Violine
Ramkumar Mishra - Tabla
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Alap - 4:47
Gat in Vilambit Ektaal - 17:01
Gat in Madhya Teentaal - 11:19
Gat in Drut Teentaal - 7:03
Dadra in Raga Khamaj (ca. 19 - 22 Uhr)
- 5:23
 

Sense 037

Purbayan Chatterjee - Sitar
Satyajit Talwalkar - Tabla
Raga Behag,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap - 5:42
Bandish in Teentaal - 22:14
Raga Mishra Khamaj, Abendraga - ca. 19 - 22 Uhr
Alap - 6:19
Gat in Sitarkhani - 9:08
Laggi - 3:02
Raga Pahadi, Abendraga - ca. 19 - 22:30 Uhr
- 9:15
 
Sample aus dem Alap von Behag (2:27 - 3:49) · 641 kB
 

Sense 038

Kala Ramnath - Violine
Subhankar Banerjee - Tabla
Raga Jogkauns,
Abendraga - ca. 19:30 - 22:30 Uhr
Gat in Vilambit Ektaal - 28:28
Gat in Madhyalaya Ada Chautaal - 10:34
Gat in Drut Ektaal - 6:15
Raga Bhatiyar, Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Gat in Madhyalaya Teentaal - 5:15
Gat in Drut Ektaal - 5:08
 
Sample a.d. Vilambit Gat v. Raga Jogkauns (17:19 - 18:23) · 503 kB
 

Sense 039

Kala Ramnath - Violine
Purbayan Chatterjee - Sitar
Subhankar Banerjee - Tabla
Raga Kedar,
Abendraga - ca. 18 - 20:30 Uhr
Alap - 12:35
Gat in Vilambit Jhaptaal - 19:54
Gat in Madhyalaya Teentaal - 14:25
Raga Bageshri, später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Tarana - 15:05
 
Sample aus dem Madhyalaya Teentaal (12:08 - 13:25) · 605 kB
 

Sense 040

Pandit Sharda Sahai - Tabla
Vishnu Sahai - Tabla
Ramesh Mishra - Sarangi
Tabla Duett

Anouncement - 1:02
Teentaal - 70:47
 
Sample aus dem Teentaal (4:35 - 5:48) · 576 kB
 

Sense 041

Channulal Mishra - Gesang
Nahul Mishra - Tabla
Bharat Bhushan Goswami - Sarangi
Yamin Khan - Harmonium
Raga Maru Behag,
Abendraga - ca. 20 - 22:30 Uhr
Gat in Vilambit Ektaal - 17:17
"A Ab to Jani Re"
Gat in Vilambit Ektaal (Part 2) - 7:19
Gat in Teentaal - 10:28
"More Balma Aja Hoon Aaye"
Thumri in Raga Khamaj (ca. 19 - 22 Uhr)
"Bansuriya Ab Na Bajao Shyam" - 13:24
Dadra
"Tore Naina Khilade Katar Sajani" - 10:43
Dadra in Raga Kafi (ca. 19 - 21 Uhr)
"Rang darungi darungi nanda ke lalan pe" - 16:20
 

Sense 042

Shaukat Hussain Khan - Gesang
Vinod Vaishnav - Tabla
Liaquat Kha - Sarangi
Shishirchandra Bhatt - Harmonium
Raga Chandrakauns,
Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap - 3:29
Gat in Vilambit Ektaal - 38:37
"Kaaran Tumre balmaa bekal hot shareer"
Gat in Madhya Teentaal - 10:14
"Mori pakad baiyan naa chhedo ji aise nipat nidar ho Kanha"
 

Sense 047

Kaushiki Chakrabarty - Gesang
Yogesh Samsi - Tabla
Pt. Ajoy Chakrabarty und Chiranjib Chakraborty - Harmonium
Raga Madhuvanti,
Nachmittagsraga - ca. 14:30 - 16:30 Uhr
Alap - 2:50
Gat in Vilambit Ektaal - 28:10
"Shyam bhaee, Ghanashyam nahi aye more dware"
Gat in Madhya Teentaal - 14:47
"Kahe maan karo sakhiri ab"
Thumri in Raga Mishra Mand (ca. 18:30 - 21 Uhr)
Gat in Keherva - 17:26
"Morey Saiyan Bedardi"
 
Sample aus dem Gat in Ektaal (0:00 - 1:07) · 524 kB
 

 

Lieferbedingungen

Preis pro CD: EUR 17,- Alle Preise inkl. der ges. MWSt.
Versandkostenanteil: EUR 2,50. Versandkostenfrei ab EUR 75,- (Bestellwert).
Auslandsversandkosten auf Anfrage.
5% Rabatt ab 10 CDs. Bezahlung per Lastschrift. Bitte senden Sie Ihre Bankverbindung mit Ihrer Bestellung
(Menge, Best.-Nr. und Interpret) an
raga@raga.de

Adresse: Dipavali · Markus Frerichs · Lessingstr. 25 · D-21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040-79 00 54 20 · Fax 040-79 00 53 35 · E-Mail:
raga@raga.de

 

Zurück