I n d i a   A r c h i v e   M u s i c

 


 
 

IAM 1001

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Raga Bhairavi,
Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
Alap - 36:23
Jod - 23:28
 
Sample aus dem Jod (5:17 - 6:34) · 608 kB
=> alle Samples in mp3, mono, 44100 Hz, 64 kbps
 

IAM 1002

Prof. Debu Chaudhuri - Sitar
Shafaat Ahmed Khan - Tabla
Raga Desh,
Abendraga - ca. 19:30 - 21:30 Uhr
Alap & Jod - 34:50
Vilambit & Drut Gats in Tintal - 40:24
 

IAM 1003

Rashid Khan - Gesang
Samar Saha - Tabla
Jyoti Goho - Harmonium
Raga Yaman,
früher Abendraga - ca. 17:30 - 19 Uhr
Vilambit Bandish in Ektal - 45:35
Drut Bandish in Tintal - 15:30
Raga Kirwani, (ca. 18 - 23 Uhr)
Thumri in Ektal - 15:50
 
Sample aus Raga Kirwani (6:52 - 7:50) · 458 kB
 

IAM 1004

Ajoy Chakrabarty - Gesang
Samar Saha - Tabla
Jyoti Goho - Harmonium
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Vilambit Bandish in Ektal - 34:55
Drut Bandish in Tintal - 18:54
Raga Mishra Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Thumri in Dadra Tal - 16:16
 

IAM 1005

Ustad Imrat Khan - Surbahar/Sitar
Shafaatullah Khan - Tabla
Raga Puriya Dhanashri,
früher Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap & Jod (Surbahar) - 44:43
Alap & Drut Gat in Tintal (Sitar) - 27:27
 
Sample aus dem Surbahar-Alap (19:02 - 20:28) · 674 kB
 

IAM 1006

Buddhadev Das Gupta - Sarod
Samar Saha - Tabla
Raga Jhinjhoti,
früher Abendraga - ca. 18:30 - 21 Uhr
Alap, Jod, Jhala - 24:05
Vilambit & Drut Gats in Tintal - 50:35
 

IAM 1007

Debashis Bhattacharya - Gitarre
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Ahir Bhairav,
Morgenraga - ca. 6:30 - 8:30 Uhr
Alap & Jod - 31:40
Vilambit Gat in Tintal - 14:25
Madhya Gat in Ektal - 8:10
Drut Gat in Tintal - 11:20
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Thumri - 9:05
 

IAM 1008
 
Sale: EUR 15,-

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Kumar Bose - Tabla
Raga Bageshri,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap, Jod, & Jhala - 39:04
Raga Zilla Kafi, Abendraga - ca. 18:30 - 21:30 Uhr
Alap; Vilambit & Drut Gats in Tintal - 33:40
 
Sample aus dem Gat (18:54 - 20:30) · 754 kB
 

IAM 1009

Shujaat Khan - Sitar
Shyam Kane - Tabla
Raga Shahana Kanada,
später Abendraga - ca. 20 - 23 Uhr
Alap, Jod, & Jhala - 29:47
Vilambit Gat in Ektal - 11:46
Drut Gat in Tintal - 14:48
Raga Pahari, (ca. 19 - 22:30 Uhr)
Dhun in Keharwa Tal - 17:01
 

IAM 1010

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Akram Khan - Tabla
Raga Jaijaivanti,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap - 29:46
Vilambit Gat in Tintal - 26:01
Drut Gat in Tintal - 18:13
 
Sample aus dem Alap (11:44 - 12:56) · 566 kB
 

IAM 1011

Vijay Kichlu - Gesang
A.G. Bandopadhyay - Tabla
Raga Bhairav,
Morgenraga - ca. 6:30 - 8:30 Uhr
Alap - 24:02
Jod - 21:17
Madhya Bandish in Teental - 30:22
 

IAM 1012

Ustad Abdul Halim Jaffar Khan - Sitar; Vidyadhar Vyas - Gesang; Rajeev Taranath - Sarod; Dhruba Ghosh - Sarangi; Ajoy Chakrabarty - Gesang; Debashis Bhattacharya - Gitarre u.a.
Thumri - Gesang und Instrumental,
77:30
 

IAM 1013

Tarun Bhattacharya - Santur
Abhijit Banerjee - Tabla
Raga Gujari Todi,
Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 32:16
Vilambit Gat in Tintal - 21:48
Drut Gat in Tintal - 11:54
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Thumri in Dadra Tal - 10:57
 
Sample a.d. Alap von Raga Gujari Todi (2:03 - 3:24) · 641 kB
 

IAM 1014

Ustad Nizamuddin Khan - Tabla
Tintal

Vilambit Laya - 45:41
Madhya Laya - 15:57
Drut Laya - 15:01
 

IAM 1015

Prabhakar Karekar - Gesang
Subhash Kamat - Tabla
Raya Bidaye - Harmonium
Raga Bilaskhani Todi,
Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Vilambit Bandish In Ektal - 38:26
Drut Bandish In Tintal - 7:51
Raga Chandrakauns, später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Vilambit Bandish In RupakTal - 22:32
Drut Bandish In Tintal - 7:46
 

IAM 1016

Ajoy Chakrabarty - Gesang
Ustad Sultan Khan - Sarangi
Samar Saha - Tabla
Raga Khamaj,
Abendraga - ca. 19 - 22 Uhr
Vilambit Bandish in Ektal - 33:27
Madhya Bandish in Jhaptal - 18:05
Drut Bandish in Tintal - 10:37
Drut Bandish in Tintal - 10:28
 

IAM 1017

Vidyadhar Vyas - Gesang
Pandit Bhai Gaitonde - Tabla
Anant Kunte - Sarangi
Raga Malgunji,
Abendraga - ca. 19:30 - 21 Uhr
Vilambit Bandish in Ektal - 43:50
Drut Bandish in Tintal -12:18
Tarana in Tintal - 7:37
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Surdas Bhajan in Dipchandi Tal -11:20
 

IAM 1018

Ustad Sultan Khan - Sarangi
Anuradha Pal - Tabla
Raga Marwa,
Abendraga - ca. 17 - 21 Uhr
Alap & Jod - 26:25
Vilambit Gat in Tintal - 13:34
Madhya Gat in Tintal - 11:15
Drut Gat in Ektal - 6:17
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Dhun in Dadra Tal - 12:52
 

IAM 1019

Amjad Ali Khan - Sarod
Abhijit Banerjee - Tabla
Raga Bhimpalasi,
Nachmittagsraga - ca. 14:30 - 16:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 29:16
Vilambit Gat in Rupak Tal -11:33
Drut Gat in Tintal - 12:35
Raga "Tribute to America"
Alap & Gat in Tintal - 16:15
 

IAM 1020

Prof. Debu Chaudhuri - Sitar
Anup Ghosh - Tabla
Raga Lalit,
früher Morgenraga - ca. 3:30 - 6:30 Uhr
Alap & Jod - 46:00
Vilambit Gat in Tintal -18:12
Drut Gat in Tintal - 12:16
 

IAM 1021

Dhruba Ghosh - Sarangi
Nayan Ghosh - Tabla
Raga Yaman,
früher Abendraga - ca. 17:30 - 19 Uhr
Alap, Vilambit Gat in Ektal - 32:44
Drut Gat in Tintal - 19:33
Raga Hemant, Abendraga - ca. 19 - 22 Uhr
Alap, Gat in Tintal - 18:50
 
Sample a.d. Übergang Alap-Gat Raga Yaman (3:38 - 4:48) · 549 kB
 

IAM 1022

Rajeev Taranath - Sarod
Nayan Ghosh - Tabla
Raga Ahir Bhairav,
Morgenraga - ca. 6:30 - 8:30 Uhr
Alap & Jod - 25:20
Vilambit Gat in Tintal - 25:00
Drut Gat in Tintal - 14:00
Raga Charukeshi, Morgenraga - ca. 7 - 11 Uhr
Gat in Rupak Tal - 9:40
 

IAM 1023

Irshad Khan - Surbahar
Raga Jansanmohini,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alap - 34:04
Jod & Jhala - 33:43
 

IAM 1024

Nishat Khan - Sitar
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Miyan ki Malhar,
Monsoon-Raga - bei Regen
(oder ca. 18:30 - 21:30 Uhr)
Alap, Jod & Jhala - 34:06
Madhya Gat in Tintal - 23:33
Raga Dhanasri, Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap - 7:21
 

IAM 1025

Shujaat Khan - Sitar
Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Tanmoy Bose - Tabla
Raga Charukeshi,
Morgenraga - ca. 7 - 11 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 45:18
Madhya & Drut Gat in Sitarkhani Tal & Tintal - 24:19
 
Sample aus dem Gat (11:04 - 12:13) · 547 kB
 

IAM 1026

Debashish Bhattacharya - Gitarre
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Bhimpalasi,
Nachmittagsraga - ca. 14:30 - 16:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 48:24
Vilambit Gat in Rupak Tal - 16:42
Drut Gat in Tintal - 13:11
 

IAM 1027

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Tanmoy Bose - Tabla
Raga Hem Behag,
Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap & Jod - 31:54
Vilambit in Chartal ki Sawari - 21:12
Madhya/Drut Gat in Tintal - 12:47
Raga Mishra Shivaranjani, (ca. 19 - 23 Uhr)
Dhun in Rupak Tal - 12:42
 

IAM 1028

Samir Chatterjee - Tabla
Tintal,

Vilambit Laya - 44:33
Madhya Laya - 8:45
Drut Laya - 17:40
 

IAM 1029

Shujaat Khan - Sitar
Shyam Kane - Tabla
Raga Charukeshi - 12:13,
Morgenraga - ca. 7 - 11 Uhr
Raga Kamod - 12:05, Abendraga - ca. 18 - 19:30 Uhr
Raga Jhinjhoti - 14:42, Abendraga - ca. 18:30 - 21 Uhr
Raga Manjh Khamaj - 12:28, Abendraga - ca. 19:30 - 22 Uhr
Raga Piloo - 12:18, Abendraga - ca. 18 - 22 Uhr
Raga Bhairavi - 9:37, Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
 

IAM 1030

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Akram Khan - Tabla
Raga Bhankar,
Morgenraga - ca. 7 - 9 Uhr
Alap - 38:08
Madhya/Drut Gat in Tintal - 35:38
 

IAM 1031

Rashid Khan - Gesang
A.G. Bandopadhyay - Tabla
Jyoti Goho - Harmonium
Raga Bageshri,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Vilambit Bandish in Ektal - 40:07
Drut Bandish in Tintal - 8:00
Drut Bandish in Ektal - 4:00
Raga Desh, Abendraga - ca. 19:30 - 21:30 Uhr (und bei Regen)
Bandish in Tintal - 14:36
Tarana in Tintal - 9:05
 

IAM 1032

Subhra Guha - Gesang
Samar Saha - Tabla
Jyoti Goho - Harmonium
Raga Devgiri Bilawal,
Morgenraga - ca. 8 - 10:30 Uhr
Vilambit Bandish in Tintal - 37:20
Drut Bandish in Tintal - 12:20
Raga Mishra Khamaj, (ca. 19 - 22 Uhr)
Thumri in Deepchandi Tal - 17:30
Raga Pilu, (ca. 18 - 22 Uhr)
Kajri in Keharwa Tal - 11:46
 

IAM 1033

Nancy Lesh - Cello
Peter Fagiola - Pakhawaj
Raga Multani,
Nachmittagsraga - ca. 14 - 16 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 34:37
Dhrupad in Chautal - 9:21
Raga Bhupali, Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 20:04
Dhrupad in Jhaptal - 5:50
 

IAM 1034

Bhai Gaitonde - Tabla
Tintal,

Vilambit Laya - 42:34
Drut Laya - 3:00
Jhaptal,
Drut Laya - 29:45
 

IAM 1035

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Akram Khan - Tabla
Raga Shree,
früher Abendraga - ca. 17:30 - 19 Uhr
Alap - 34:39
Drur Gat in Tintal - 40:55
 

IAM 1036

Ramesh Mishra - Sarangi
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Alap - 9:32
Vilambit Gat in Ektal - 26:58
Drut Gat in Tintal - 11:40
Raga Mishra Shivaranjani, (ca. 19 - 23 Uhr)
Thumri in Sitarkhani Tal - 21:15
Raga Mishra Khamaj, (ca. 19 - 22 Uhr)
Bhajan in Sitarkhani Tal - 7:50
 

IAM 1037

Shujaat Khan - Sitar
Shyam Kane - Tabla
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Vilambit Gat in Tintal - 40:40
Madhya Gat in Tintal - 11:25
Drut Gat in Ektal - 7:06
Drut Gat in Tintal - 14:44
 

IAM 1038

Buddhadev Das Gupta - Sarod
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Chhaya,
Abendraga - ca. 19 - 20:30 Uhr
Alap, Jod & Ladant - 34:53
Vilambit Gat in Tintal - 30:58
Drut Gat in Tintal - 11:24
 

IAM 1039

Dhruba Ghosh - Sarangi
Nayan Ghosh - Tabla
Raga Kaushi Kanada,
Nachtraga - ca. 22 - 0:30 Uhr
Vilambit Gat in Ektal - 37:57
Drut Gat in Ektal - 18:12
Kajri
Kajri in Dadra Tal - 15:36
 

IAM 1040

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Akram Khan - Tabla
Raga Sanjh Saravali,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Vilambit Gat in Tintal - 78:23
 

IAM 1041

Raghunath Seth - Bansuri
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Rajeshwari,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alap & Jod - 20:31
Vilambit Gat in Rupak Tal - 17:50
Madhya Gat in Ektal - 4:57
Drut Gat in Tintal - 12:11
Kajri
Kajri in Dadra Tal - 10:53
Raga Mishra Bhairavi, (ca. 6 - 10)
Dhun in Tintal - 10:07
 

IAM 1042

Debashish Bhattacharya - Gitarre
Subhashish Bhattacharya - Tabla
Raga Saraswati,
Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr (und Saraswati Puja)
Alap - 20:11
Vilambit Gat in Tintal - 11:33
Drut Gat in Ektal - 11:06
Raga Mishra Kafi, Abendraga - ca. 19 - 21 Uhr
Alap - 3:35
Madhya Gat in Sitarkhani Tal - 7:16
Drut Gat in Tintal - 7:46
Raga Mishra Pahadi, (ca. 19 - 22:30 Uhr)
Dhun in Deepchandi Tal - 11:14
 

IAM 1043

Shujaat Khan - Sitar
Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Samar Saha - Tabla
Raga Lalit,
früher Morgenraga - ca. 3:30 - 6:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 33:12
Madhya Gat in Rupak Tal - 15:35
Drut Gat in Tintal - 22:26
 

IAM 1044

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Tanmoy Bose - Tabla
Raga Ahiri,
Morgenraga - ca. 7:30 - 10 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 31:08
Vilambit Gat in Tintal - 20:30
Drut Gat in Tintal - 10:54
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Dhun in Dadra Tal - 15:31
 

IAM 1045

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Akram Khan - Tabla
Raga Enayetkhani Kanada,
Nachtraga - ca. 22:30 - 0:30 Uhr
Alap - 33:53
Jod - 13:53
Vilambit Gat in Tintal - 29:14
 

IAM 1046

Shujaat Khan - Sitar
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Bilaskhani Todi,
Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Alap & Vilambit Gat in Tintal - 43:46
Madhya/Drut Gat in Tintal - 22:35
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Thumri/Dhun in Keharwa Tal - 9:10
 

IAM 1047

Netai Bose - Sitar
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Malkauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 30:07
Drut Gat in Tintal - 8:04
Drut Gat in Tintal - 5:22
Raga Bhairavi, Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 9:54
Drut Gat in Tintal - 15:26
 

IAM 1048

Bimal Mukherjee - Sitar
A.G. Bandopadhyay - Tabla
Raga Darbari Kanada,
Nachtraga - ca. 22:30 - 0:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 40:32
Raga Suha Kanada, später Abendraga - ca. 20:30 - 23 Uhr
Drut Gat in Tintal - 16:14
Raga Sindhu Bhairavi, früher Morgenraga - ca. 5:30 - 9 Uhr
Alap & Madhya Gat in Tintal - 20:36
 

IAM 1049

Kalyani Roy - Sitar
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Ramkali,
Morgenraga - ca. 6 - 8:30 Uhr
Alap, Jod &Jhala - 31:16
Vilambit Gat in Tintal - 23:20
Drut Gat in Tintal - 15:12
Raga Jogiya, (ca. 6 - 8 Uhr)
Dhun in Keharwa Tal - 7:35
 

IAM 1050

Amarnath Mishra - Sitar
J. Massey - Tabla
Raga Vachaspati,
Abendraga - ca. 18 - 21:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 22:50
Vilambit Gat in Tintal - 17:20
Drut Gat in Tintal - 7:47
Raga Khamaj, (ca. 19 - 22 Uhr)
Holi Dhun ,Alap - 6:00
Dhun in Dadra Tal - 8:49
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
Alap - 5:35
Dhun in Keharwa Tal - 10:12
 

IAM 1051

Rashid Khan - Gesang
Samar Saha - Tabla
Jyoti Goho - Harmonium
Raga Megh Malhar,
Monsoon-Raga - bei Regen
(sonst ca. 18:30 - 21 Uhr)
Vilambit Bandish in Ektal - 43:54
Madhya Bandish in Jhaptal - 19:06
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr) Bandish ki Thumri in Tintal - 12:47
 

IAM 1052

Tarun Bhattacharya - Santur
Bikram Ghosh - Tabla
Raga Basant Mukhari,
Morgenraga - ca. 6 - 9:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 31:57
Vilambit Bandish in Tintal - 19:58
Drut Bandish in Tintal - 14:48
Raga Todi, (ca. 7 - 10:30 Uhr)
Dhun in Keharwa Tal - 9:00
 

IAM 1053

Ronu Majumdar - Bansuri
Abhijit Banerjee - Tabla
Raga Miyan Ki Malhar,
Monsoon-Raga - bei Regen
(sonst ca. 18:30 - 21:30 Uhr)
Alap & Jod - 25:45
Madhya Bandish in Tintal - 11:11
Madhya Bandish in Ektal - 6:16
Drut Bandish in Tintal - 12:27
Bhatiali Bhatiali in Dadra Tal - 10:22
 

IAM 1054

Shankar Ghosh - Tabla
Nasruk Tal

Vilambit Laya - 39:57
Tintal
Madhya Laya - 29:55
 

IAM 1055

Prof. Debu Chaudhuri - Sitar
Somnath Mukherjee - Tabla
Raga Shuddh Sarang,
Mittagsraga - ca. 12 - 14 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 30:51
Vilambit Gat in Tintal - 21:04
Madhya Gat in Chartal Ki Sawari - 4:36
Drut Gat in Tintal - 14:24
Raga Pilu, (ca. 18 - 22 Uhr)
Dhun in Dadra Tal - 7:16
 

IAM 1056

Arvind Parikh - Sitar
Samiran Das - Tabla
Gunji Kauns,
später Abendraga - ca. 21 - 23 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 28:39
Vilambit Gat in Tintal - 10:46
Madhya Gat in Jalad Rupak Tal - 2:54
Drut Gat in Tintal - 4:23
Raga Pilu, Abendraga - ca. 18 - 22 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 20:11
Madhya Gat in Tintal - 3:56
Drut Gat in Tintal - 3:32
 

IAM 1057

Sharmistha Sen - Sitar
Manoj Kumar Nagar - Tabla
Raga Jaijaiwanti,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 40:01
Vilambit Gat in Tintal - 25:32
Drut Gat in Tintal - 10:32
 

IAM 1058

Manilal Nag - Surbahar/Sitar
Samir Chatterjee - Tabla
Raga Nat Bhairav,
Morgenraga - ca. 7 - 9 Uhr
Alap, Jod & Jhala (Surbahar) - 37:16
Alap (Sitar) - 8:32
Vilambit Gat in Tintal - 24:30
Drut Gat in Tintal - 6:41
 

IAM 1059

Subroto Roy Chowdhury - Sitar
A.G. Bandopadhyay - Tabla
Raga Adi Basant,
Abendraga - ca. 18 - 20:30 Uhr
Alap, Jod & Jhala - 27:34
Madhya Gat in Tintal - 11:43
Drut Gat in Tintal - 13:57
Raga Manjh Khamaj, (ca. 19:30 - 22 Uhr)
Alap - 10:39
Dhun/Vilambit Gat in Tintal - 16:18
 

IAM 1060

Abdul Lateef Khan - Sarangi
Nafees Ahmad Khan - Tabla
Raga Basant Mukhari,
Morgenraga - ca. 6 - 9:30 Uhr
Raga Bhairavi, Morgenraga - ca. 6 - 10 Uhr
 

IAM 1061

Ali Ahad Hussain Khan - Shehnai
Samar Saha - Tabla
Raga Gorakh Kalyan,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Raga Manjh Khamaj, (ca. 19:30 - 22 Uhr)
Raga Bhairavi, (ca. 6 - 10 Uhr)
 

IAM 1062

Kalyan Mukherjea - Sarod
A.G. Bandopadhyay - Tabla
Raga Shuddh Kalyan,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Raga Shukla Bilawal, Morgenraga - ca. 7 - 9:30 Uhr
 

IAM 1063

Sugata Marjit - Gesang
Samir Chatterjee - Tabla
Ramesh Mishra - Sarangi
Raga Gunakri,
Morgenraga
Raga Lalit, früher Morgenraga - ca. 3:30 - 6:30 Uhr
Raga Bilaskhani Todi, Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Raga Bhatiyar, Morgenraga - ca. 6 - 9 Uhr
Raga Deshkar, Morgenraga - ca. 7:30 - 9:30 Uhr
 

IAM 1064

Shujaat Khan - Sitar
Sandeep Das - Tabla
Raga Shuddh Kalyan,
Abendraga - ca. 18 - 20 Uhr
Vilambit Gat in Tintal - 42:26
Madhya/Drut Gat in Tintal - 21:30
Raga Tilak Kamod, Abendraga - ca. 18 - 21 Uhr
Phagun in Rupak Tal - 13:38
 

IAM 1065

Ustad Vilayat Khan - Sitar
Raga Khamaj,
Abendraga - ca. 19 - 22 Uhr
Alap - 32:26
Mini-Jod - 4:38
Mini Ati-Jod - 2:38
Interlude - 8:39
Ati-Jod & Ulta Jhala - 25:21
Epilogue - 2:44
 

IAM 1066

Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Tanmoy Bose - Tabla
Raga Kafi Kanada,
später Abendraga - ca. 21:30 - 23:30 Uhr
Alap & Jod - 23:04
Madhya Gat in Dhamar Tal - 17:30
Raga Manjh Khamaj, Abendraga - ca. 19:30 - 22 Uhr
Madhya Gat in Tintal - 28:00
 

IAM 1067

Shujaat Khan - Sitar
Tejendra Narayan Majumdar - Sarod
Sandeep Das - Tabla
Raga Jog,
Abendraga - ca. 19 - 21:30 Uhr
Alap, Jod, & Jhala - 39:00
Madhya/Drut Gat in Tintal - 33:19
 

IAM SP 5501

Shujaat Khan - Sitar, Gesang
Ramesh Mishra - Sarangi
Samir Chatterjee - Tabla
Light Classical und Folk Songs

Bahut Din Bheetey - 12:08
Aaja Re Piya Mora - 17:36
Tum Kaha Gayey More Saiya - 11:45
Terey Bina Sajana - 19:05
Aaja Re Piya Mora (short version) - 6:25
 

 

Lieferbedingungen

Preis pro CD: EUR 17,- Alle Preise inkl. der ges. MWSt.
Versandkostenanteil: EUR 2,50. Versandkostenfrei ab EUR 75,- (Bestellwert).
Auslandsversandkosten auf Anfrage.
5% Rabatt ab 10 CDs. Bezahlung per Lastschrift. Bitte senden Sie Ihre Bankverbindung mit Ihrer Bestellung
(Menge, Best.-Nr. und Interpret) an
raga@raga.de

Adresse: Dipavali · Markus Frerichs · Lessingstr. 25 · D-21629 Neu Wulmstorf
Telefon: 040-79 00 54 20 · Fax 040-79 00 53 35 · E-Mail:
raga@raga.de

 

Zurück